Политика за поверителност

Политика за поверителност

Настоящата „Политика за поверителност“ се отнася единствено за уебсайт и онлайн магазин „Посланици на доброто“ с адрес http://magazin.karindom.org, собственост на Фондация Карин дом.

Фондация Карин дом събира и обработва лични данни на потребителите в качеството на Администратор на лични данни, надлежно регистриран в Комисията за защита на личните данни под номер: 0022565/09.02.2009

Ползвайки уебсайта, вие се съгласявате със събирането и използването на информация, съгласно изложеното в настоящата политика за поверителност. Фондация Карин дом си запазва правото периодично, по своя преценка и без предизвестие да изменя, допълва или по друг начин да актуализира настоящата политика за поверителност. Всички изменения ще бъдат публикувани на тази страница, за да сте информирани относно видовете информация, която събираме. За Ваше удобство, връзка към нашата Политика за поверителност е публикувана в края (footer) на всяка страница на онлайн магазина.

1. Декларация за поверителност
Използваното в настоящата Политика за поверителност понятие „Лични данни“ се отнася за информация, като например Вашите имена, електронна поща, адрес за кореспонденция или телефонен номер, която може да се използва за идентифицирането Ви. По принцип ние ще обработваме Лични данни единствено съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност. Ние обаче си запазваме правото да извършваме допълнителна обработка, доколкото това е разрешено или се изисква от закона, или в помощ на правно или наказателно разследване.

В следващите раздели на настоящото изявление за поверителност са описани начините, по които Фондация Карин дом събира, съхранява и използва информация за отделни лица, които посещават този уебсайт.

2. Предназначение на Личните данни
Нашият онлайн магазин е организиран така, че позволява да ни посещавате в Интернет без да е необходима никаква форма на регистрация, така че няма нужда да се легитимирате или да споделяте каквато и да било лична информация.

В случаите, когато заявите желание да закупите един или повече от продуктите, които предлагаме, ние имаме нужда от Вашите Лични данни, за да обслужим поръчката и да организираме доставката.

Възможно е да събираме и използваме Лични данни, за да Ви предоставим продукти или услуги, да фактурираме продукти и услуги, които искате, да предлагаме продукти и услуги, за които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас, или за да комуникираме с Вас с друга цел, която е видна от обстоятелствата или за която Ви информираме при събирането на Лични данни от Вас.

3. Неразкриване на Лични данни
Ние няма да продаваме, споделяме или по друг начин да предаваме Личните Ви данни на трети лица, освен съгласно предвиденото в настоящата Политика за поверителност.

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от Вас продукт или за по-нататъшна обработка съгласно целта(целите), за която(които) са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка.

Тези трети лица са договорили с нас да използват Лични данни само за договорената цел и да не продават Личната Ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.

Освен това, възможно е Лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или правителствен акт, или ако разкриването е необходимо по друг начин в помощ на наказателно или друго правно разследване или производство в страната или чужбина.

4. Право на достъп, коригиране и възражение
При всяко обработване Лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за легитимна търговска цел съгласно описаното в настоящата политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще Ви дадем възможност да възразите срещу обработването на Личните Ви данни.

В случай, че изберете да регистрирате профил в нашия онлайн магазин, Вие ще имате достъп и възможност сами да промените данните в него.

В случай на електронен директен маркетинг, можете да изберете повече да не получавате маркетинг материали като последвате връзката в края на имейлите, които получавате от нас.

Ако желаете да се свържете с нас относно използването от наша страна на Личните Ви данни или за да възразите срещу обработването на Личните Ви данни, пишете ни на адрес: magazin@karindom.org.

В съобщението до нас посочете наименованието на уебсайта („Онлайн магазин Посланици на доброто“), както и конкретната информация, която бихте искали да коригираме, актуализираме или заличим, заедно с надлежна идентификация на самоличността Ви. Исканията за заличаване на лични данни ще са предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени ни за съобщаване или за подаване или съхранение на документи.

5. Сигурност и конфиденциалност
За да се обезпечи сигурността и конфиденциалността на Личните данни, които събираме онлайн, ние използваме мрежи от данни, защитени, inter alia, с парола и защитна стена, отговаряща на индустриалните стандарти. При боравенето с Личните Ви данни ние вземаме мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване.

6. Предаване на данни в чужбина

7. „Бисквитки“ и интернет тагове
Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате.

Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара.

В този процес използваме:
– „бисквитки“ – те представляват малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Бихме искали да Ви информираме обаче, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви.
– интернет тагове (познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“и„1-by-1 GIFs“) на този сайт, както и да ги внедряваме чрез трето лице – рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IPадрес) в друга държава. Използваме тази технология, за да измерим ефективността на рекламните ни кампании, както и за да оценим ползването на този уебсайт от Ваша страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице – партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име.

8. Google Analytics
„Google Analytics“ е услуга, предлагана от корпорацията Google Inc., чрез която се изготвя подробна статистика относно трафика на даден уебсайт и източниците на трафик и се измерватнивата на превръщане на потребителите в клиенти (conversion) и продажбите. „Google Analytics“ използва „бисквитки“, съхранявани на компютъра Ви, за да се анализира как потребителите ползват уебсайта ни.

Вие можете да изключите или спрете инсталирането и съхраняването на бисквитки чрез настройките на браузъра Ви, като свалите и инсталирате безплатния софтуер Opt-out Browser Add-on, достъпен на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Информираме, че в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на уебсайта ни.
С ползването на уебсайта ни Вие се съгласявате с обработването на всякакви лични данни, които Google ще събере за Вас по начина или за целите, посочени по-горе.

9. Лична информация и деца

10. Линкове към други сайтове
Настоящата политика за поверителност се прилага само за този уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е да публикуваме линкове към други уебсайтове, за които смятаме, че могат да представляват интерес за нашите посетители. Поради естеството на интернет, ние не можем да гарантираме стандартите за поверителност на уебсайтове, към които даваме линкове, или да отговаряме за съдържанието на сайтове, различни от този.

11. Свържете се с нас
Ако имате въпроси или оплаквания относно спазването на настоящата Политика за поверителност от наша страна пишете ни на адрес: magazin@karindom.org.

– Екипът на Карин дом

Login Account

Already a Rubnio Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.