Мирослава Милева

Мирослава Милева, която освен че се занимава с рисуване от малка и е завършила “Мода и мениджмънт”, но и също така вече успя да изрисува стълбището в Карин дом със свежо настроение. Mладата дама работи като управител на Социалната чайна във Варна, където използва своите артистични умения за аранжиране на чайове, рисуване по трафопостове, брандиране на чаши и правене на картички.

Login Account

Already a Rubnio Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.